Välkommen till ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA 

"Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid"

Antalet besök i år är hittills 51710. (2016-12-09.)

2016-12-09:

 

Enligt gamla traditioner är det idag på Anna dagen som lutfisken läggs i blöt.

 

Titta aldrig ner på någon om du inte håller på att hjälpa honom upp. Jesse Jackson.

 

Påminner om vår hedersmedlem Hans Krondahls egen sida.

2016-12-08:

 

Sidan LITE NOSTALGI har kompletterats ytterligare. Avsnitten jordbruk samt transport kommunikationer anses tillräckliga. Nästa tema som planeras är hemmet.

 

Kärlek är stimulans av hjärtat under samtidig lokalbedövning av förståndet. Sacha Guitry.

 

Den fina solnedgången vi hade i början av veckan har fotograferats och förmedlats.

2016-12-07:

 

Föreningen erhöll för några dagar sedan ett mail från Margareta Ahnborn Stockholm.

 

Min pappa Torsten Ahnborn avled den 23 november 2016 i en ålder av 91 1/2 år.

Pappa växte upp i Brösarp där hans pappa, min farfar Alfred Ahnborn, arbetade som provinsialläkare under 30-40-och 50-talet, men vistades också mycket i Åhus där hans morföräldrar Johanna och Ola Olsson bodde. Ola Olsson ägde ett skeppsrederi i Åhus och pappa har berättat många historier om de vackra skepp som la till där med intressanta varor från sydligare breddgrader.

Så småningom fortsatte pappa studierna bl a i Kristianstad.

 

Som medlem har pappa med stort intresse tagit del av Albo Härads Hembygdsförenings skrifter och aktiviteter. Han har alltid värnat om hembygdsföreningen.

Pappa har haft stort intresse av kultur speciellt Österlen, och den vackra naturen där. Det har blivit flera utflykter genom årens lopp till gamla gårdar och vackra naturplatser.

Vi som familj har bott i Stockholm, Bromma Ålsten, under alla år, men mina föräldrar flyttade som pensionärer ned till Österlen, Simrishamn, till pappas hemtrakter där de bodde under 20 år. Vi barn kom ofta dit och hälsade på och hade härliga semestrar på Österlen.

Bifogar ett foto på min pappa Torstens 90-års dag 2015-04-02, och ett på farmor och farfar Ahnborn.

Vänliga hälsningar

Margareta Ahnborn

2016-12-06:

 

Föreningens programkommitté hade igår sitt andra sammanträde angående programmet för 2017. Programmet är till största delen klart, men en hel del kompletteringar återstår. Programmet beräknas sändas till medlemmarna i månadsskiftet januari/februari 2017.

 

På sidan TEXTIL 1 har vi kompletterat med textilkommitténs målsättning och ambitionerna med dokumentation.

2016-12-05:

 

Förmedlade bilder från Tockabjer och Brösarps backar finns på sidan NATURBILDER.

2016-12-04:

 

Fler bilder nu på sidan lite nostalgi under temat jordbruk.

 

Den gamla bilden nedan är från arbetet i fruktodlingen på Kiviks Musteri.

FÖRENINGENS ÄGDA eller FÖRVALTADE KULTUROBJEKT i ALBO HÄRAD.

Den 1 december 2016 öppnade vi tillfälligt en ny sida som vi kallar lite NOSTALGI. Om den uppskattas och vad den kommer att innehålla avgörs av oss alla. En hel del material finns sparat som efterhand kommer på sidan, men vi önskar gamla bilder från er alla. Vi kan scanna lånade bilder och därefter återlämna dessa, eller kan ni maila bilder med lite text till kvasa@osterlen.tv. Klicka in dig här på sidan LITE NOSTALGI.

AGUSASTUGAN är en vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet.

BONDRUMSGÅRDEN är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne.

GLIMMEBODAGÅRDEN

De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet.

FÖRENINGENS HISTORIA: ALBO FOLKDANSLAG: Föreningen aktiviteter

Här finns föreningens historia och En viktig kulturbärare i Albo Härad. genomförs till stor del i

händelser eller beslut dokumenterade samverkan med

från bildandet 1934.

HANS KRONDAHL: ALBO HÄRAD med SOCKNAR: MÖTESPLATSER:

Föreningens hedersmedlem. Sveriges Begrepp som kommer att försvinna. Innehåller framförallt referat från

förste textilprofessor i textil är bördig Vi har därför dokumenterat historien årets programblad.

från häradet och betyder mycket för för kommande generationer.

oss alla. Här finns samtliga 9 socknar redovisade.

HALLAMÖLLA VATTENKVARN: KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN: SILLARÖDS SKVALTKVARN:

Kvarnen är belägen vid Skånes Kvarnen ligger vid Mölleån, som En mycket ålderdomlig konstruktion

högsta vattenfall i Verkeån. Riklig rinner genom Vitaby. Möllan om- och en av de få bevarade i Skåne.

mängd bruksverktyg och fin natur. nämndes redan på 1400-talet. Byggnadsminnesförklarades 2016.

HEMBYGDENS ÅR: SAMTIDSDOKUMENTATION 1: SAMTIDSDOKUMENTATION 2:

Under 2016 kommer hembygdsrörelsen Dokumentation i form av berättelser. Dokumentation i form av berättelser,

presentera och synliggöra betydelsen artiklar, delvis med bilder.

av lokal identitet, folkbildning och

värnandet av både dåtid och nutid.

NATURBILDER: Välkommen som medlem. SAMTIDSDOKUMENTATION 3.

Vi följer häradets naturskiftningar Inbetala 150 kronor på bankgiro Dokumentation som framförallt är

med kameran. Alla bidrag välkomna. 500-4114 eller plusgiro 570033-1. baserad på bilder med referat.

Ange tydligt namn och adress.

TEXTIL 1: TEXTIL 2: TEXTIL 3:

Sidan är en inledning av en omfattande Redovisning av textilkommitténs Fortsatt redovisning av textilskatter

dokumentation på 3 sidor över förtroendevalda och en omfattande och givare.

föreningens textilskatter och textil- dokumentation över föreningens

kommitténs arbete. textilskatter och givare.

SANKT OLOFS MÖLLA SÖDRA MELLBY MÖLLA ÅKARPS BRYDESTUA.

byggdes år 1857 och var i drift fram En "holländare" byggd 1849. Brydestuan ligger mellan S. Mellby

till 1943. Möllan restaurerades 2009 Möllan användes fram till 1948. och S:t Olof. Stuan är uppförd under

och är helt funktionsduglig. Är helt funktionsduglig. 1700-talet.

Sammanfattning av vår hemsida.

Föreningens ambition är att på ett enkelt sätt informera om allt som händer inom föreningen. Föreningens gårdar, möllor och stugor är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Albo Härads Hembygdsförening är en helt ídéell förening med begränsade ekonomiska resurser, men med stark vilja att vårda våra hembygdsminnen och vilja att värna dess framtid.

 

Hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson har telefon 0414-73010 alt, 0708-472836, eller skicka e-post till clas.johnsson@osterlen.tv

 

Ansvarig redaktör och utgivare är Kenneth Olsson med telefon 0414-21041 alt, 0706-297500, eller via e-post kvasa@osterlen.tv