Välkommen till ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA 

"Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid"

Antalet besök i år är hittills 42540. (2016-10-22.)

2016-10-22:

 

Oktoberbilder från Vitemölla:

2016-10-21:

 

Potatisplock förr och nu! (Bilderna får tala för sig själva).

2016-10-20:

 

Bilder och referat från studiebesöket på Äppelriket den 18 oktober 2016, på sidan MÖTESPLATSER.

 

I morgon fredag kommer några bilder om potatisplockning förr och nu.

2016-10-19:

 

Ur första räkneboken 1950 på sidan SAMTIDSDOKUMENTATION 3.

 

Underlaget till höstens medlemsbrev blev klart igår. (Det blev 32 sidor)

2016-10-18:

 

Läs ur min poesibok från 1954 på sidan SAMTIDSDOKUMENTATION 3.

 

Österlen lyser 4-6 november. En mångårig tradition och en magisk upplevelse!

 

I kväll är det slöjdträff i Ravlunda skola kl. 18,00 - 21.00.

2016-10-17:

 

Citat ur nyhetsbrev nr. 5 från Skånes Hembygdsförbund:

 

2017 firar folkskolan 175 år!

 

Det kommer bl.a att uppmärksammas genom en vandringsutställning som går på turné till flera olika museer runt om i landet. Till utställningen kommer olika aktiviteter att knytas, och en digital version kommer också finnas tillgänglig.

Sveriges Hembygdsförbund, som tagit fram utställningen tillsammans med Lärarstiftelsen, Sveriges Museer, Svenska Barnboksinstitutet och Lärarförbundet, kommer från 2017 och framåt satsa på att främja de många aktiviteter för barn och skolor som redan görs i hembygdsrörelsen.

Antalet besök på hemsidan i år närmar sig nu 42 000.

 

Jordbruksbilder från dåtid och nutid här nedan. (Tyvärr går de gamla bilderna ej att förstora).

FÖRENINGENS ÄGDA eller FÖRVALTADE KULTUROBJEKT i Albo härad.

AGUSASTUGAN är en vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet.

BONDRUMSGÅRDEN är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne.

GLIMMEBODAGÅRDEN

De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet.

FÖRENINGENS HISTORIA.

När du/ni klickar in er på sidan föreningens historia finns dokumentationer över händelser eller beslut från bildandet 1934 till nutid.

HANS KRONDAHL

är föreningens hedersmedlem. Sveriges förste professor i textil är bördig från häradet och betyder mycket för oss alla.

Vi har därför en egen Hans Krondahls sida blandad med självbiografi och Krondahls konstverk.

HEMBYGDENS ÅR 2016.

26 hembygdsföreningar och mer än 2000 medlemsföreningar kommer under detta år presentera en folkrörelse och synliggöra denna rörelsens betydelse för lokal identitet, folkbildning och utveckling av samhället.

I vår hembygdsförening kommer vi på sidan publicera inlägg under rubriken min hembygd och landskapsbilder.

 

SANKT OLOFS MÖLLA byggdes år 1857 och var i drift fram till 1943. Möllan restaurerades 2009 och är helt funktionsduglig.

TEXTIL har ett omfattande bildmaterial och är därför uppdelat på 3 sidor.

 

TEXTIL sidan 1.

 

TEXTIL sidan 2.

 

TEXTIL sidan 3.

ALBO FOLKDANSLAG är en viktig kulturbärare i Albo Härad.

HÄRADS och socken-begreppen håller på att försvinna. Vi har på denna sida försökt dokumentera historien för kommande generationer.

Här finns samtliga 9 socknar i häradet redovisade.

MÖTESPLATSER innehåller framförallt referat från årsprogrammet.

SÖDRA MELLBY MÖLLA är en "holländare" byggd år 1859. Den användes till 1948. Är helt funktionsduglig.

Föreningens aktiviteter genomförs till stor del i samverkan med

Sammanfattning av vår hemsida.

Föreningens ambition är att på ett enkelt sätt informera om allt som händer inom föreningen. Föreningens gårdar, möllor och stugor är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Albo Härads Hembygdsförening är en helt ídéell förening med begränsade ekonomiska resurser, men med stark vilja att vårda våra hembygdsminnen och vilja att värna dess framtid.

 

HALLAMÖLLA VATTENKVARN är belägen vid Skånes högsta vattenfall i Verkeån. Riklig mängd bruksverktyg och en fantastisk natur, lämplig för medhavd fikakorg.

KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN är belägen vid Mölleån, som rinner genom Vitaby. Möllan omnämndes redan vid 1400-talet och består idag av kvarn, bostad med verktyg, möbler och husgeråd från 1800 och 1900-talen.

SILLARÖDS SKVALTKVARN är en mycket ålderdomlig konstruktion och en av de få bevarade i Skåne.

ÅKARPS BRYDESTUA ligger mellan Sankt Olof och Södra Mellby. Simrishamns kommus enda bevarade brydestua i ursprungligt skick. Brydestuan lär vara uppförd under 1700-talet.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM DU/NI OCKSÅ 2017!

Inbetala 150 kronor på

bankgiro 500-4114 eller postgiro 570033-1.

Ange tydligt namn och adress.

 

Hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson har telefon 0414-73010 alt, 0708-472836, eller skicka e-post till clas.johnsson@osterlen.tv

 

Ansvarig redaktör och utgivare är Kenneth Olsson med telefon 0414-21041 alt, 0706-297500, eller via e-post kvasa@osterlen.tv