BONDRUMSGÅRDEN från förr.

Endast svartvita bilder.

Samtliga bilder förstoras när du klickar på dem.

En unik dokumentation väl värd att bevara.

Bild 1 visar den siste arrendatorn på Bondrumsgården, Ola Månsson och hans hustru Johanna Persdotter.

Bild 2 visar Bondrumsgårdens västra sida. I byggnaden på den högra sidan finns torvhuset, sterset och boningshuset. I byggnaden på den vänstra sidan finns huggehuset och logan. Tidigare var en av ingångarna till Bondrumsgården, den s.k. lågan, här i hörnet mellan boningshuset och vänstra längan. Idag kommer man in genom en i sen tid upptagen passage genom västra längan.

Bild 3 visar del av gårdsplanen och boningshuset.

Bild 4 visar innergården med sluffavagnen.

Bild 1 visar Ola Månsson i samspråk med två herrar. Ytterligare information är välkommen.

Bild 2 visar förmodligen någon mässa på Bondrumsgården. Ytterligare information är välkommen.

Bild 3 visar Gotthard Persson i arbete med taktäckning på boningslängan. Han kallades även för Gotthard Taktäckare.

Bild 1 visar en av de få bevarade enrisflätade gavlarna i Sverige. Den sitter i södra längans östra gavel. Bild efter foto av Glenmark foto, Tomelilla.

Bild 2 visar ett fönster på norra sidan av boningslängan. På insidan finns kistehuset.

Bilderna 3 och 4 visar sättugnen i "stuan" på Bondrumsgården. Sättugnen som tillverkats på Huseby bruk troligen i början av 1700-talet har på gavelhättan det Rudbeckska vapnet - rudan i bäcken - samt inskriptionen "ALDELES SWENSK" och på sidohällarna en heraldisk vapensköld. Ovanpå sättugnen finns ett senare tillsatt värmeskåp. Till höger om sättugnen finns en kalkstensplatta.

Bild 5 visar Bakugnen eller "bagaronen" från snapphanetiden på Bondrumsgården. Om bakugnen och skostenen eller "illaren" berättas att de inte blev förstörda vid branden 1766 utan är desamma som var med på tiden för svensk - danska kriget 1676 - 79.

Bild 1 visar åter innergården på Bondrumsgården med boningslängan och en träbrunn med pump.

Bild 2 visar åter del av gårdsplanen på Bondrumsgården med boningslängan, sterset och torvhuset till höger. Till vänster står dörren till huggehuset öppen. Mitt emellan de bägge byggnaderna finns den s.k. lågan.

Bild 3 är okänd, varför ytterligare information önskas.


Bild 1 visar en innerdörr i boningslängan mellan sterset och torvhuset. Dörren skänktes till Bondrumsgården 1937. Bilden föreställer en mörnersk husar och kommer från ett soldattorp i Eljaröd.

Bild2 är okänd, varför ytterligare information, kunskap önskas.

Bild3 visar Ola Månssons föräldrar Måns Olsson och Bengta Isacsdotter. De arrenderade Bondrumsgården 1865 - 1885. Folklivsarkivet Lund.