Välkommen till sidan Aktuellt 

Albo Härads Hembygdsförening.

 


                               

 

 

Aktuellt den 25 februari.

Någon gång idag torsdag möter ni förhoppningsvis en återskapad hemsida. Hur detta kommer att påverka våra möjligheter vet vi inte ännu, men vi hoppas att sidan skall kunna hållas lika aktuell framöver som hittills.    

 

Aktuellt den 20 februari:

Förmedlade intressanta bilder från Tulleboda Av Carina Eriksdotter.

 

Efter röjning har nu den gamla domarringen med sex stenar kommit fram.

 

Glimmeboda i kvällssol.                Vy över Brösarp.

Aktuellt den 19 februari:

Bilder från Torparebron, som visar de fyra olika årstiderna. Förmedlade av Carina Eriksdotter, Tulleboda/Degeberga.

   

Hösten 2012.                        Våren 2013.                          Sommar 2013.                     Vintern (febr) 2015.

 

Tid för en pratstund:

Carina Eriksdotter från Degeberga har skickat ett tidningsurklipp från tidigt 1940-tal. På bilden står hennes farfars far Ola Erlandsson, närmast kameran, och språkar med grannen Sven Persson. Båda bodde i Tulleboda inom Albo Härad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMBYGDSFÖRENINGENEN  BEHÖVER DITT STÖD.

BLIV MEDLEM 2015 - DU OCKSÅ!

Inbetala 100 kronor på postgiro 570033-1, eller Bankgiro 500-4114.

Ange tydligt namn och adress.

 

                                                                                                                                                                                  

 

  och är viktiga samarbetspartners. Läs mer om Vuxenskolan på www.sv.se/sosk                                
 
  Sidan ändrad senast den 2015-02-26.
 

ÅTER TILL INLEDNINGEN

På inledningssidan kan du klicka in dig på den sida du önskar.