Välkommen till sidan

ALBO FOLKDANSLAG.

ÅTER till INLEDNINGEN.

 

 

Allmän orientering:

Folkdans som begrepp innefattar danser som har en bestämd form och utförande och baseras på hur människor från en särskild geografisk plats eller social bakgrund dansar olika danser på olika sätt. I samtliga länder i Asien kallas folkdans den dans som hovet har dansat. Folkets dans har inte alltid noterats. Nuförtiden har folkdans ofta en stor betydelse för nationalidentiteten. Folkdans kan man också kalla dans som folket har dansat och som inte har varit avsett för uppvisning på scen fast senare i tiden har man ofta uppträtt. Folkdans är en tradition. Folkdansen baserar sig inte på innovation. Folkdanser från Nordeuropa liknar varandra. Man kan också höra bekanta melodier i andra länders folkmusik.

 

2015:

Den 4 januari hade Albo folkdanslag bjudit in dansare från Gärds härads folkdanslag, Tomelilla folkdanslag och Glada gänget. Ett tjugutal danser hanns med under kvällen som avslutades med långdans. Folkmusikgruppen Låtlust spelade till kvällens danser och festen hölls i Sankt Olofs medborgarhus.

1234

Här tränar Låtlust inför kvällens danser. Ett 40-tal glada dansare och musiker träffades. Förtäring, dans och härlig gemenskap.

Vårterminens dans börjar onsdagen den 14 januari kl. 18 -20 i Vitaby medborgarhus. Väl mött önskar Ingrid o Christer som förmedlat text och bilder.

 

Albo folkdanslag dansade i söndags för sista gången den här terminen. I veckan blev det en trevlig avslutning på dansåret 2014, med mingel på Källebacken i Vitemölla. Därefter blev det raggmunkar med fläsk på Vitemölla badhotell.

Ingrid och Christer har förmedlat bilderna: (2014-12-13)

  

  

Dans och föreningsmöte i Albo folkdanslag den 9 november 2014.

123 

På första bilden tränas mazurka från Eda i Värmland. På andra bilden instrueras nästa dans som är en engelska från Floda.

45

Bilderna 3 och 4 visar den engelska dansen från Floda. Bilderna förmedlade av Ingrid o Christer Olsson.

 

Nyheter från Albo Folkdanslag.  (2014-10-29)

 

Dansledarna Ingrid och Christer Olsson är just hemkomna från en danshelg i Värmland där de fått ny kunskap om de gamla bygdedanserna och polskorna i Värmland. En del av dessa danser kommer de att lära ut och dansa i Albo folkdanslag. Bilden till vänster visar när en av kavaljererna lär sina polskesteg. 35 par från norra till södra Sverige deltog under helgen. Några exempel på de danser som Albo folkdanslag kommer att dansa under hösten 2014 och våren 2015. Engelska från Floda. Scottis från Röros. Polskor från Bingsjö. Polska från södra Dalarna. Polska från Skrea Nor. Hambo vals från Järvsö. Hambo med bakmes från Los. Gammelpolska från Föllinge. Åtabakspolska från Föllinge. Alvdalspols Norge. Hambo från Hagfors. Mazurka från Eda. Slängpolska från Svanskog. Wind med kadrilj. Åttatur på langs Danmark. Sol-polskan m. fl.

 

Några bilder från hembygdsföreningens 80-års jubileum 2014-08-10, där Albo Folkdanslag och Albo Spelmanslag starkt bidrog till feststämningen.

   

   

 

 

Under hösten planeras en nybörjarkurs i gammeldans, gillesdans och enklare bygdedanser. Kursen blir troligen på måndagar. Du/ni som är intresserade kan redan nu kontakta Ingrid eller Christer på telefon 0706275785.

 

Aktuellt: (2014-05-18) Förmedlat av Ingrid o Christer Olsson.

 

Folkmusikmässan "I välsignan och fröjd" framfördes den 18 maj i en välfylld S:a Mellby kyrka. Laget medverkade med tre par dansare (Siv Björk och  Ingvar Jönsson, Lisbeth      och Nils Nilsson samt Gulli Lövgren och Sven Johansson), samt Ingrid och Christer på fiol. I den skönsjungande kören ledd av kyrkomusikern Gull-Britt Mårtensson sjöng våra ordinarie spelmän, Yvonne och Lars-Erik Thorelli. Det blev en pampig och högtidlig avslutning för laget som nu gör ett sommaruppehåll till den 10 augusti då Albo Härads Hembygdsförening firar 80-årsjubileum.

 

Aktuellt : (2014-05-07). Förmedlat av Ingrid och Christer Olsson.

Den 18 maj klockan 11.00 medverkar Albo Folkdanslag i folkmusikmässan "I välsignan och fröjd" i S. Mellby kyrka. Musiken till mässan är gjord av Hans Kennemark och texten av Alf Hambe. Bilderna är från dansträningen i kyrkan.

 

Sommaren närmar sig och med den också den årliga polskmärkesuppdansningen som i år äger rum i Östersund. Läs mer om detta genom att klicka här på http://www.polskdans.com 

 

Aktuellt: (6 april 2014) Förmedlat av Ingrid o Christer Olsson.

   

Söndagen den 6 april var Albo Folkdanslag inbjudna till Gärds härads folkdanslag i Vittskövle. Det blev drygt tre timmars dans under ledning av Lolita och Roger.

 

Dragspelaren Gunnar Persson stod för den fina musiken. En trevlig eftermiddag med många nya bekanta danser i glada vänners lag. En god fika hann vi med också.

 

ÅRSMÖTE i Albo Folkdanslag den 2 mars klockan 18,00 i Vitaby medborgarhus.

Bilder och information förmedlade av Ingrid o Christer Olsson. (2014-02-05).

 

Dansträning i Vitaby medborgarhus den 2 februari 2014.

 

Bilder från folkdanslagets januarifest 2014, förmedlade av Ingrid o Christer Olsson.

   

   

 

 

Typer av europeiska folkdanser: (Källa Wikipedia)

Polones (Polska), Träskodans, Irländsk dans, Dans kring midsommarstång, Morris dans, Turkisk dans, Polska, Ball de bastons, Square dans, Svärddans.

Svensk folkdans:

Svensk folkdans kan definieras som: Danser som utövades på 1800-talet eller tidigare. Danser som har förts vidare genom tradition snarare än genom skolor. Danser som har dansats av vanligt folk oberoende av att många danser som kallas folkdanser ursprungligen dansades av aristokratin.

Svenska Folkdansringen:

Svenska Folkdansringen bildades 1920. År 1922 tog organisationen namnet Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. År 2005 återtogs det ursprungliga namnet Svenska Folkdansringen. I dagligt tal kallas den för Folkdansringen. Folkdansringen består av 22 distrikt och över 385 lokala föreningar spridda över hela landet. Distriktens gränser följer i stort sett de gamla landskapsgränserna. Antalet medlemmar är 18000. Verksamheten är inriktad på den folkliga kulturen i Sverige, dock med tonvikten lagd på dans, musik, dräkt och slöjd. 

 

Riksförbundet för folkmusik och Dans. Vad är RFoD? Se längre ner på sidan.

 

Historik Albo folkdanslag:

I Kivik fanns i slutet av 1950-talet en eldsjäl, Maud Joneberg, som gärna ville få folkmusik och dansintresserade människor att komma tillsammans och dansa de gamla, traditionella danserna och kanske också skapa nya. Maud Joneberg startade Albo folkdanslag 1959.

1962, på Albo härads hembygdsförenings häradsdag, hade Albo folkdanslag sin första uppvisning. Den blev mycket uppskattad. Samma år medverkade Albo folkdanslag också vid Skånes hembygdsförbunds årsmöte och vid Albo härads hembygdsförenings årsmöte. 1963 var det dags för folkdanslaget att söka inträde i Svenska Ungdomsringen för bygdekultur, Skånedistriktet. 

1966 hade verksamheten utvidgats. Nu bestod folkdanslaget av 20 vuxna medlemmar samt 25 barn och 15 ungdomar. Många av de barn som i starten var med i barnlaget, tillhörde senare lagets vuxendansare. Spelmännen Erik Olsson från Vitaby och Rudolf Hansson från Tomelilla var förstås viktiga medlemmar. Att få dansa till levande musik är ett privilegium.

Verksamheten lades ner under 1975 i brist på ledare. Först 1980 återupptogs verksamheten. Albo folkdanslag dansade nu åter på häradsdagen. Nu kompletterades dansen med slöjd och dräktsömnadskurs och sedan startade arbetet med att sy folkdräkter. Folkdanslagets damer var mycket flitiga, och de vackra häradsdräkterna växte fram. Dräktforskning pågick också under 1981 runtom på museer och nya mönster uppritades.

1983 gjorde Albo folkdanslag en resa till Paderborn i Västtyskland och deltog där i en folkdansfestival.

1984 kom det tyska vänlaget från Paderborn, "Der tanzender Kreiss" till Vitaby på återbesök.

1988 begärde föreningen utträde ur Svenska Ungdomsringen för bygdkultur och inträde i Riksföreningen för folkmusik och dans.

1989 kom det stora äventyret med besök i USA från den 5 juni till den 20 juni där laget hade uppvisningar i New York, Los Angeles och Seattle. En oförglömlig turné då laget bodde hemma hos familjerna och fick därmed ta del av deras kultur. 1990 kom vänfolkdanslaget från USA på besök och guidades runt på Österlen. De genomförde en dansuppvisning vid Kungagraven.

Danslaget genomförde en resa till Island under tiden 3 juli - 10 juli 1994.

På hösten 1995 var det åter problematiskt med ledare till barn och ungdomslaget, varför dessa verksamheter blev vilande.

I september 1996 kom det danska Prästödanslaget på återbesök. Albo folkdanslag hade dansuppvisningar i Brösarp och i Södra Mellby prästgård samt hade spelstuga i Alunbruket i juni. Under åren 1995 och 1997 deltog Albo folkdanslag i Riksmarschen för cancerfonden. Dansuppvisningar var det under 1997 vid Krubbemölla och Södra Mellby prästgård samt i Brösarp på midsommarafton och i S:t Olof på Svenska flaggans dag. Under sommaren 1998 hade laget dansuppvisningar i Brösarp, på Brinkehem, i Södra Mellby och Krubbemölla samt spel och dansstuga i Alunbruket i samarbete med hembygdsföreningen. I juni (21 - 28 juni)1998 for danslaget till Irland. Där genomfördes fem dansuppvisningar. Under sommaren 1999 genomfördes dansuppvisningar i Brösarp, Södra Mellby och Krubbemölla samt dans och spelstuga i Alunbruket.

Från och med 2003 är Ingrid och Christer Olsson dansledare. De har gått på många polskekurser och andra kurser i bygdedans. Utbyte sker med två danska folkdanslag, Viksjö folkdanslag och Tomelilla folkdanslag. Lars-Erik Thorelli valdes till lagets ordförande. Under 2003 medverkade danslaget i folkmusikmässan: "Träd in i dansen", i södra Mellby kyrka, i S:t Olof och på Solgläntan och också vid några av Hembygdsföreningens olika aktiviteter under sommaren. Under 2004 dansade laget på Solgläntan, vid Lindgrens länga och på Bondrumsgården på Albo Härads Dag.

En resa till den internationella musikfestivalen Llangollen Wales genomfördes den 4 - 9 juli 2005. Albo folkdanslag kom på en hedrande fjärde plats. (Se bilderna nedan som är förmedlade av Ingrid o Christer Olsson.)

   

Under juli månad 2006 dansade folkdanslaget på Glimmebodagården. (Se bilderna nedan. Fotograf Kenneth Olsson.)

  

Sen gick färden till den Internationella folklorefestivalen i Prag den 24 - 27 augusti 2006. (Bilder se nedan. Bilderna förmedlade av Ingrid o Christer Olsson.)

   

 

Våren 2007 genomfördes en nybörjarkurs i bygde och polskedans samt gillesdans under ledning av Ingrid o Christer Olsson, vilken följdes upp under hösten med fortsättningskurs. Några år senare hölls ännu en nybörjarkurs i bygde och polskedans. (2009?)

 

År 2011 var folkdanslaget i Prästö för att ta del av danska folkdanser under ledning av lagets danska vänner Anne och Jörgen. (Se bilder nedan, förmedlade av Ingrid o Christer Olsson.)

   

 

Ett urval av danser som folkdanslaget kommer att träna under våren 2014:

Rättarepolskan Skåne - Slängpolska Skåne - Hambo med vals från Järvsö Hälsingland - Slängpolska från Enånger Hälsingland - Gammelpolska från Rogsta Hälsingland - Åttatur på langs Danmark - Schottis från Idre Dalarna - Bingsjöpolska Dalarna - Stjernetur från Östfold Norge - Birenbomskan Skåne - Skrea från Nor Hälsingland - Hambo och bokmes från Los Hälsingland - Fyrtur med keding Skåne - Schottis från Röros Norge - Polska från Åmot Gästrikland - Gammelpolska från Åmot Gästrikland - Gammelpolska från Föllinge Jämtland - Svingedans Skåne - Polkagrisen Schweiz - Rörospols Norge.

 

MUSIK:

Vid folkdanslagets dansträningar är det levande musik av Yvonne Thorelli (dragspel) och Lars-Erik Thorelli (nyckelharpa). 

 

KONTAKTER:

Ordförande: Gulli Lövgren                       Tel: 0414-73204

Dansledare: Ingrid och Christer Olsson  Tel: 0414-70833

  

 

Riksförbundet för folkmusik och Dans. (RFoD)

Vad är RFoD?

RFoD är ett förbund för svensk och invandrad folkmusik, världsmusik och folkdans. Medlemmar i RFoD är både föreningar och enskilda individer, amatörer och professionella. Knappt 500 enskilda medlemmar, samt drygt 110 föreningar/grupper med i sin tur 17.700 medlemmar  ingår i RFoD. RFoD driver världs och folkmusikscenen Stallet www.stallet.st samt webbkatalogen www.folk.nu.

Huvudmål:

-Att använda, utveckla och sprida folkmusik, världsmusik och folkdans.

-Att genom musiken och dansen ge kunskap historiskt, socialt och politiskt som grund för förståelse av dagens samhälle.

-Att främja umgängesformer där folkmusik och dans är medel för glädje och gemenskap för människor oavsett ålder, kön eller samhällsställning.

-Att frigöra folkmusiken och folkdansen från en konservativ kultursyn. 

 

Sidan senast ändrad 2015-02-07.