Albohäradshembygdsförening

Info

Vad är kultur?

Kultur omfattar religion, mat, vad vi har på oss, hur vi bär det, vårt språk, äktenskap, musik och är annorlunda över hela världen.

Kultur är egenskaperna och kunskapen hos en viss grupp människor, som omfattar språk, religion, mat, sociala vanor, musik och konst.

Centrum för avancerad forskning om språkinlärning går ett steg längre och definierar kultur som delade mönster av beteenden och interaktioner, kognitiva konstruktioner och förståelse som lärs in genom socialisering. Således kan kultur ses som tillväxten av en gruppidentitet som främjas av sociala mönster som är unika för gruppen.

”Kultur omfattar religion, mat, vad vi har på oss, hur vi bär det, vårt språk, äktenskap, musik, vad vi tror är rätt eller fel, hur vi sitter vid bordet, hur vi hälsar besökare, hur vi beter oss med nära och kära och en miljon andra saker”.