Kommer vi att bli en kultur?

Betyder globaliseringen att vi kommer att bli en kultur?

Moderna människor har skapat många tusen olika kulturer. Så vad kommer det att innebära om globaliseringen förvandlar oss till en gigantisk, homogen världskultur?

Promenera in på din lokala Starbucks och du kommer att vara en del av ett kulturellt experiment i en skala som aldrig tidigare skådats på denna planet. På mindre än ett halvt sekel så har kaffekedjan vuxit från en enda butik i Seattle till nästan 20 000 butiker i runt 60 länder. Varje år serverar dess nästan identiska butiker nästan identiskt kaffe i nästan identiska koppar till hundratusentals människor.

För första gången i historien är din morgoncappuccino densamma oavsett om du smuttar på den i Stockholm, Tokyo, New York, Bangkok eller Buenos Aires.

Naturligtvis är det inte bara Starbucks. Välj ett globalt varumärke från Coca Cola till Facebook och chansen är stor att du kommer att se eller känna deras närvaro i de flesta länder runt om i världen.

Det är lätt att se denna homogenisering i termer av förlust av mångfald, identitet eller som en västernisering av samhället. Men den snabba förändringstakten väcker också den mer intressanta frågan om varför – under vår relativt korta historia – människor har haft så många distinkta kulturer i första hand.

Den lokala kulturens uthållighet

Och, om mångfald är en del av vår psykologiska sammansättning, hur kommer vi att klara oss i en värld som alltmer sammanför människor från olika kulturella bakgrunder och traditioner?

För att komma fram till svaret på denna fråga hävdar jag att vi måste förstå vad jag kallar vår unika ”kapacitet för kultur”. Denna egenskap, gör att vi står ensamma bland alla andra djur. Enkelt uttryckt kan vi fortsätta där andra slutat, utan att behöva lära oss om vår kulturkunskap för varje generation, eftersom goda idéer bygger successivt på andra som kom före dem, eller kombineras med andra idéer som ger upphov till nya uppfinningar.

Ta yxan som exempel. Först tillverkade vi enkla föremål som handyxor avhuggna eller ”flaggade” av större stenar. Men dessa skulle ge vika för mer sofistikerade yxor, när någon fick idén att kombinera en formad klubba med en av dessa handyxor och då föddes den första ”skaftade yxan”. På samma sätt när någon hade idén att sträcka en vinranka mellan ändarna på en böjd pinne så föddes den första bågen och du kan vara säker på att den första pilen snart följde.

Kultur och territoriell utveckling

Livräddare

I nyare historia har denna ”kumulativa kulturanpassning” som vår kapacitet för kulturbidrag påskyndats av framväxten av arkiveringsteknik. Papyrusrullar, böcker och internet tillåter oss att ännu mer effektivt dela kunskap med på varandra följande generationer, vilket öppnar upp en oöverbryggbar klyfta i den evolutionära potentialen mellan människor och alla andra djur.

Schimpanser, till exempel, är kända för sin ”verktygsanvändning” och vi tror att detta är ett bevis på deras intelligens. Men du skulle kunna gå bort under en miljon år och när du återvände så skulle schimpanserna fortfarande använda samma pinnar för att ”fiska” efter termiter och samma stenar för att knäcka nötter – deras ”kulturer” anpassar sig inte kumulativt.

Istället för att fortsätta där andra slutat, så börjar de om varje generation. Tänk bara om du var tvungen att återupptäcka hur man gör eld, garvar läder, extraherar brons eller järn från jorden eller bygger en smartphone från grunden. Det är så det är att vara de andra djuren.

Men inte så för människor. För omkring 60 000 år sedan var kumulativ kulturell anpassning det som drev moderna människor ut ur Afrika i små stamgrupper, genom att göra det möjligt för oss att skaffa oss kunskap och producera teknologier som passar olika miljöer.

Så småningom skulle dessa stammar ockupera nästan alla miljöer på jorden – från att leva på is till att överleva i öknar eller ångande djungler, till och med bli sjöfolk som polynesierna gjorde. Och bland var och en ser vi olika uppsättningar av tro, seder, språk och religion.

Stammens betydelse i vår evolutionära historia har inneburit att naturligt urval har gynnat oss med en rad psykologiska dispositioner för att få våra kulturer att fungera och för att försvara dem mot konkurrenter. Dessa egenskaper inkluderar samarbete, att söka anknytningar, en förkärlek för att samordna våra aktiviteter och tendenser att handla och byta varor och tjänster.

Kultur och Globalisering

Därmed har vi tagit samarbete och socialitet bortom de goda relationerna mellan familjemedlemmar som dominerar resten av djurriket, till att få samarbetet att fungera bland bredare grupper av människor.

Faktum är att vi har utvecklat en uppsättning dispositioner som gör att vi kan behandla andra medlemmar av vår stam eller samhälle som ”hederssläktingar”, och därigenom låsa upp en rad känslor som vi normalt skulle reservera för andra familjemedlemmar.

Ett bra exempel på denna så kallade kulturella svågerpolitik är den viscerala känslan du har när en av din nations soldater går förlorad i strid – jämför bara den känslan med hur du reagerar på nyheten om en liknande förlust av en soldat från en annan nation.

Vi ser också vår kulturella svågerpolitik i de dispositioner vi har att hålla upp dörrar för människor, ge upp våra platser på tåg eller bidra till välgörenhetsorganisationer, och vi kan till och med riskera våra liv när vi hoppar i en flod för att rädda någon från att drunkna, eller när vi slåss för våra länder i ett krig.

Naturligtvis är denna nepotism inte bara en positiv kraft. Det är också en egenskap som kan utnyttjas av propagandister och för att producera kamikazeliknande eller andra självmordsbeteenden. Men framgången med samarbete som strategi har fört vår art, under åtminstone de senaste 10 000 åren, på en lång evolutionär bana mot att leva i större och större sociala grupperingar som för samman människor från olika stamursprung.

De stordriftsfördelar som vi realiserar även i en liten gruppering ”skalas upp” i större grupper, så mycket att större grupper ofta har råd att ha arméer, att bygga försvarsmurar runt sina bosättningar. Stora grupper drar också nytta av de effektivitetsvinster som kommer från en arbetsfördelning och från tillgång till ett stort delat lager av information, kompetens, teknik och tur.

Kultur bidrar till att bygga en känsla av lokal identitet

”En värld”

Och så i en överraskande vändning gör just den psykologi som tillåter oss att bilda och samarbeta i små stamgrupper, det möjligt för oss att bilda den moderna världens ännu större sociala grupperingar.

Tidigt i vår historia levde de flesta av oss i små grupper på kanske 50 till 200 personer. Vid något tillfälle bildades stammar som i huvudsak var koalitioner eller föreningar av mindre grupper. Samlingar av stammar utvecklade senare hövdingadömen där för första gången i vår historia en enda härskare uppstod.

Så småningom skulle flera hövdingdömen komma att gå samman i begynnande stadsstater som Catal-Huyuk i dagens Turkiet eller Jeriko på den palestinska västbanken, båda runt 10 000 år gamla.

Stadsstater gav vika för nationsstater, och så småningom för samlingar av stater som Storbritannien eller USA, och även i vår moderna värld för samlingar av nationer som man ser i Europeiska unionen. Vid varje steg upptäckte tidigare konkurrerande enheter att samarbete kunde ge ännu bättre resultat än ändlösa cykler av svek och hämnd.

Därmed inte sagt att samarbete är lätt, eller att det aldrig är föremål för vändningar. Se bara på utflödet av kulturell mångfald som växte upp i och med Sovjetunionens kollaps. Trots att det undertryckts i decennier återuppstod nästan över en natt Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan, Tjetjenien, Tadzjikistan, Moldavien, Kirgizistan och Dagestan, alla differentierade av kultur, etnicitet och språk.

Så hur kommer dessa två konkurrerande tendenser som utgör vår utvecklade stampsykologi – den ena en uråldrig läggning att producera många olika kulturer, den andra en förmåga att förlänga hedersrelativ status till andra även i stora grupperingar – att utspela sig i vår moderna, sammanlänkade och globaliserade värld? Det finns i princip ingen anledning att utesluta en världskultur, och i vissa avseenden, som Starbucks så levande illustrerar, är vi redan på god väg.

Det verkar alltså som om vår stampsykologi kan sträcka sig till grupper av till synes nästan vilken storlek som helst. I stora länder som Storbritannien, Japan, USA, Brasilien, Indien och Kina kan hundratals miljoner och till och med över en miljard människor alla förenas kring en enda stamidentitet som brittiska eller japanska, amerikanska, indiska eller kinesiska och de kommer att ha en tendens att rikta sin kulturella svågerpolitik mot dessa andra medlemmar av deras nu mycket utbredda stam. Om du tar detta beteende för givet, föreställ dig bara 100 000 hundar eller hyenor packade på en sportarena – ingen vacker syn.

Slutsats och konsekvenser

”Guppig väg”

Men två faktorer som hotar vid horisonten kommer sannolikt att bromsa hastigheten med vilken ett kulturell enande kommer att ske. Det ena är resurser, det andra är demografi. Samarbete har fungerat genom historien eftersom stora samlingar av människor har kunnat använda resurser mer effektivt och ge ett större välstånd och skydd än mindre grupper. Men det kan förändras när resurserna blir knappa.

Detta måste vara en av de mest pressande sociala frågorna vi kan ställa, för om människor börjar tro att de har nått vad vi kan kalla ”topplevnadsstandard” kommer de naturligtvis att bli mer egenintresserade när avkastningen från samarbete börjar att minska. När allt kommer omkring, varför samarbeta när det inte finns något byte att dela?

I samband med detta så kommer den dominerande demografiska trenden under nästa århundrade att vara människors förflyttning från fattigare till rikare regioner i världen. Olika människor kommer att föras samman som har en liten gemensam kulturell identitet av det slag som historiskt har föranlett vår kulturella svågerpolitik, och detta kommer att ske i en takt som överstiger de med vilka de kan integreras kulturellt.

Till en början tror jag att dessa faktorer kommer att få människor att dra sig tillbaka från vilken nivå av kulturell ”skalning” de än har uppnått till den tidigare nivån. Ett exempel är EU:s nationer som bråkar om nationella kontra EU:s rättigheter och privilegier.

Vad är kultur

Ett mer oroande exempel kan vara uppkomsten av nationalistiska grupper och politiska partier, som ”Marine le Pens Front National” i Frankrike, eller liknande extremhögergrupper i Storbritannien och flera andra europeiska nationer.

Sedan, om framgången för moderna samhällen fram till denna punkt är något att gå efter, kommer nya och allt mer heterogena och resurssnåla samhällen i allt högre grad att vara beroende av tydligt upprätthållande av kulturella eller demokratiskt härledda regler för att upprätthålla stabilitet, och kommer att knarra under påfrestningarna av mindre sociala grupperingar som försöker frigöra sig från helheten.

Ett tidigt förebud om en känsla av nedgång i betydelsen ”socialt släktskap” kan vara människors ökande tendenser att undvika risker, att förvänta sig säkerhet, att vara vaksamma på rättvisa, att kräva och att få ”rättigheter”.

Dessa kan alla vara symtom på en större känsla av egenintresse, kanske orsakade av nedgångar i den genomsnittliga mängden ”samhörighet” vi känner. När detta händer vänder vi oss naturligt inåt, och återgår effektivt till våra tidigare evolutionära instinkter, till en tid då vi förlitade oss på urval av anhöriga eller samarbete mellan familjer för att våra behov skulle tillgodoses.

Mot denna bakgrund är den till synes ostoppbara och ständigt accelererande kulturella homogeniseringen runt om i världen som åstadkoms av resor, internet och sociala nätverk, även om de ofta kritiseras, förmodligen är en bra sak även om det innebär förlusten av en kulturell mångfald: det ökar vår känsla av samhörighet genom känslan av en delad kultur.

Faktum är att nedbrytningen av kulturella barriärer – hur omodernt det än kan låta – är förmodligen en av de få saker som samhällen kan göra för att öka harmonin bland allt mer heterogena folk.

Så, enligt min åsikt, råder det knappast några tvivel om att nästa århundrade kommer att bli en tid av stor osäkerhet och omvälvningar när resurser, pengar och utrymme blir allt mer knapphändig. Det kommer att bli en gropig väg med många motgångar och konflikter.

Men om det någonsin funnits en art som skulle kunna tackla dessa utmaningar är det vår egen. Det kan vara förvånande, men våra gener, i form av vår förmåga till kultur, har i oss skapat en maskin som kan samarbeta, är uppfinningsrik och gemensamt bättre än någon annan art på jorden.

Starbucks, mugg
Du kan alltid hitta en cappuccino precis som du vill ha den, oavsett var i världen du än vaknar.

Och naturligtvis så betyder det att du alltid kan hitta en cappuccino precis som du vill ha den, oavsett var i världen du än vaknar.