Kultur för hållbar utveckling

Globalisering och kultur

Kultur är en dynamisk förändringskraft snarare än en stel uppsättning former eller parametrar som strikt måste följas. Som Världskommissionen för kultur och utveckling (WCCD) noterat, är ett samhälles kultur varken statiskt eller oföränderligt utan är snarare i ett konstant tillstånd av förändring, som påverkar och påverkas av andra världsbilder och uttrycksfulla former.

Den nuvarande globaliseringens era, med dess oöverträffade acceleration och intensifiering av de globala flödena av kapital, arbetskraft och information, har ett homogeniserande inflytande på den lokala kulturen.

Även om detta fenomen främjar integrationen av samhällen och har gett miljontals människor nya möjligheter, kan det också föra med sig en förlust av den lokala kulturens unika karaktär, vilket i sin tur kan leda till förlust av identitet, utanförskap och till och med konflikter.

Kultur

Detta gäller särskilt för traditionella samhällen och samhällen som utsätts för en snabb ”modernisering” baserat på modeller som importeras utifrån och inte är anpassade till deras kontext.

Att balansera fördelarna med att integrera i en globaliserad värld mot att skydda den lokala kulturens unika karaktär kräver ett noggrant tillvägagångssätt. Att placera kultur i centrum för utvecklingspolitik innebär inte att begränsa och fixa den på ett konservativt sätt, utan tvärtom att investera i potentialen hos lokala resurser, kunskap, kompetens och material för att främja kreativitet och hållbara framsteg.

Erkännande och respekt för mångfalden av kulturer skapar också förutsättningar för ömsesidig förståelse, dialog och fred.