Vad är lokal kultur?

Lokal kultur är allt som vi skapar och delar som en del av våra liv på den plats där vi bor eller arbetar.

Ingen plats är en plats förrän saker som har hänt i den koms ihåg i historien, ballader, tyger, legender eller monument.

Lokal kultur erkänner den expertis som människor har i att leva sitt dagliga liv. Människor tar med sig en mängd kunskap till sina aktiviteter – var man kan köpa det färskaste köttet, hur man bearbetar en del trä inom en tusendels centimeter, vilka typer av mönster passar bra med ett annat, hur man kan nå konsensus inom ett kooperativs kommitté.

Den lokala kulturen inser att människors dagliga kunskap kommer från delade livserfarenheter och information som överförs till dem av familj, vänner, grannar och kollegor.

Lokal kultur har kopplingar till alla aspekter av livet, inklusive:

konst, musik, teater,
geografi, historia, sociologi, ekonomi, statsvetenskap, psykologi, antropologi, folklore,
läsa, skriva, tala, lyssna,
främmande språk, engelska som andraspråk,
media och teknik, internationell utbildning,
naturhistoria och miljöutbildning,
familje- och konsumentutbildning.

Vi skapar och delar lokal kultur som en del av våra liv på specifika platser – urbana och lantliga. Den gemensamma faktorn är platsen, men varje disciplin undersöker platsen på olika sätt.

Var finns den lokala kulturen?

Lokal kultur finns överallt.

Den lokala kulturen finns i våra relationer till den lokala miljön och landskapen, i vår lokala musik och konstnärliga uttryck, i vårt samhälles historia och samtida samhällsfrågor och i vår familjs berättelser.